Informació corporativa

La Fundació Caixa de Balears resulta del procés de transformació de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears, fundada el 18 de març de 1882, realitzat en compliment del que disposa la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries.

La Fundació Caixa de Baleares fou aprovada per l’Assemblea General de SA NOSTRA en la seva darrera sessió de 2 de desembre de 2014.

La Fundació és de caràcter privat, de durada indefinida, sense ànim de lucre i d'interès general.

El seu primer objectiu és el de mantenir, continuar  i desenvolupar  l'obra social de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Balears.

Podrà realitzar totes les accions de caràcter social, educatiu, cultural i medi ambiental que consideri oportunes, en el marc del seu objecte social.

Totes les persones físiques i jurídiques poden ser beneficiàries de les actuacions de la Fundació. El Patronat, utilitzant criteris d'imparcialitat i no-discriminació, prioritzarà els col·lectius més necessitats.

El 22 de gener de 2015 es va constituïr el Patronat de la Fundació Caixa de Balears que es va reunir per primera vegada al Centre de Cultura de “Sa Nostra” (carrer de la Concepció, 12 de Palma), seu de la nova Fundació.

En el decurs de la reunió es van elegir els càrrecs, prevists en els estatuts. El primer president de la Fundació és Jaime Canudas Pujol i el vicepresident serà Juan M. Font Servera.

Formen el Patronat els següents membres:

  • En representació de la Junta de Patrons:

Antonia Estelrich Sampol, Jaime Canudas Pujol, Gabriel Lladó Ribot, Joan Alles Cortès .

  • Per part de les entitats que representen interessos col·lectius socials, educatiu, cultural i medi ambiental:

Jesús Mullor Román (Projecte Home); Margarita Payeras Llodrà (UIB); Andreu Ramis Puig-gros (Fundació Jardí Botànic de Sóller).

  • Pel que fa a Independents de prestigi que representen a cada una de les illes:

Josefa Ignacia Carreras Pons (per Menorca) i Joan Marí Marí (per Formentera).

  • Quant a les persones amb experiència financera i jurídica:

pel Col·legi d’Economistes Alejandro Sáenz de San Pedro García i pel Col·legi d’Advocats, Juan Miguel Font Servera.         

  • Representant del Govern, amb veu i sense vot: Ernest Ribalaiga Briones (Conselleria d’Hisenda i Pressuposts).

El nou President Jaime Canudas Pujol (Palma, 1963) és diplomat en Ciències Empresarials i exerceix de consultor y administrador d’empreses, expert en Comerç Internacional i Estratègia.

Totes les persones físiques i jurídiques poden ser beneficiàries de les actuacions de la Fundació
fle_izq 1 / 4 fle_der
Agenda
veure tota l'agenda
DOCUMENTAL
24/04/2017
Palma, Centre de Cultura de Palma
EXPOSICIÓ
24/04/2017-03/05/2017
Palma, Centre de Cultura de Palma
CINEMA
25/04/2017
Palma, Centre de Cultura de Palma
EXPOSICIÓ
10/04/2017-12/05/2017
Maó, Sala de Cultura de Maó
Subscriu-te a la Revista Digital

Programa d'activitats educatives 2016/2017

Banner activitats educatives 16/17