Solidaritat

07-04-2010

14 entitats reben 250.000 euros per resoldre urgències socials

Amb una dotació específica global de 750.000 euros per als anys 2009-2011, el Programa d’urgències Socials de “SA NOSTRA” distribueix enguany 250.000 euros.

L’any 2009, aquest Programa va arribar a 26.340 persones, que reberen, a través de les entitats col·laboradores, ajuts econòmics i en espècies: aliments, roba o allotjament.

Les 14 entitats que reben el suport econòmic de “SA NOSTRA” duran a terme 16 projectes solidaris. Els destinataris directes dels ajuts són persones que han quedat en una situació d’urgència social i no tenen recursos suficients per cobrir les necessitats més bàsiques, com el menjar, els medicaments o la roba.

L'objectiu del programa

El Programa d’Urgències Socials té la finalitat de donar una resposta efectiva a les necessitats actuals dels col·lectius socials més vulnerables. Fa part de la Convocatòria d’ajuts per a projectes solidaris, la qual es va posar en marxa fa més de quinze anys.

Projectes solidaris que abasten totes les illes

Els ajuts es canalitzaran a través de 16 projectes i per mitjà de catorze entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears: Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia, Càritas Diocesana de Menorca, Associació Pa i Mel, Associació Zaqueo, Càritas Diocesana de Mallorca, Fundació Deixalles Llevant, Fundació Banc d'Aliments, Càritas Diocesana d’Eivissa i Formentera, Fundació Deixalles Tramuntana, Framenors Caputxins de Palma, Fundació Deixalles Migjorn, Creu Roja Felanitx, Creu Roja Balears i Creu Roja Alcúdia.

CÀRITAS

Suport de necessitats d’urgència social (Càritas Menorca)

L’objectiu és evitar desnonaments familiars i cobrir les necessitats bàsiques de subsistència: manca d’aliments o medicaments, talls de subministraments, etc. Preveu el pagament del lloguer i subministraments, aliments o roba.

Estaló en temps de crisi II (Càritas Mallorca)

Suport econòmic per cobrir les necessitats bàsiques de persones en risc social o marginació, a famílies amb greus dificultats econòmiques per manca de feina i dificultats per trobar-ne, a mares soles amb fills al seu càrrec i a persones que reben pensions no contributives molt baixes, entre d’altres col·lectius.

Més mans (Càritas Mallorca)

Adreçat als immigrants que es troben en una situació molt greu de precarietat i vulnerabilitat, afectats per la situació de crisi, la majoria amb infants, sense feina ni possibilitats d’aconseguir-la.

Itineraris inserció  (Càritas Eivissa i Formentera)

Dirigit a  persones immigrants en situació d’exclusió social: acollida, informació general i assessorament  per aconseguir el seu desenvolupament social i laboral.

ASSOCIACIÓ PA I MEL

Programa d'ajuts alimentaris (sa Pobla)

Per a famílies amb greus problemes econòmics, amb nadons menors d’un any o les dones embarassades del municipi. El programa se centra en repartir productes de primera necessitat, donar pautes sobre alimentació, gestió de l'economia familiar i crear una xarxa de suport.

ASSOCIACIÓ ZAQUEO

Menjador universal i refugi alternatiu al carrer (Palma)

Acollir, proporcionar refugi i prestar serveis de menjador, higiene buco-dental i proporcionar ulleres graduades a persones en risc d’exclusió social: indigents, toxicòmans, en atur i immigrants.

FUNDACIÓ DEIXALLES

Ajuntant retalls, cream fites: taller de patchwork (pobles de Llevant)

Taller formatiu per millorar la qualitat de vida de les persones en risc social o de marginació (per motius d’atur de llarga durada, dificultats d’integració, càrregues familiars no compartides, addiccions...). Incrementar la motivació i l’autoestima personals dels participants. 

Accions d’inserció laboral (pobles de Tramuntana)

Inserció laboral de persones d’entre 16 i 65 anys amb risc d’exclusió social i laboral (atur de llarga durada, manca de formació acreditada, immigrants, població reclusa...)..

Accions d’inserció laboral (Felanitx i pobles de Migjorn)

Processos d’inserció social a llarg termini per a persones en situació de risc d’exclusió social, mitjançant la realització d’itineraris lligats a tasques de recuperació i reciclatge de residus sòlids.

FUNDACIÓ BANC D'ALIMENTS

Adquisició d'aliments (tot Mallorca)

Adreçat a persones en situació de desatenció, se centra en l’adquisició d’una part dels aliments necessaris per a distribuir durant el període de maig a desembre d’enguany.

CAPUTXINS

Pa de Sant Antoni (Palma)

Proporcionar aliment diari a persones necessitades, majoritàriament sense sostre; medicaments; i ajuda puntual per cobrir necessitats urgents: pagaments de subministraments bàsics  i aliments per a gent gran amb pensions mínimes i a famílies en situació d'atur amb nadons al seu càrrec.

CREU ROJA

Projecte d’Atenció d’Urgències Socials (Balears)

Oferir una atenció integral a les persones que viuen en situació d’urgència social. Cobertura de necessitats bàsiques: alimentació, producte d’higiene personal, roba, tiquets de transport públic, medicaments, ulleres, bolquers, material escolar, pagament puntuals de lloguer i subministraments.

Ajudes a la infància (Felanitx)

Adreçat a famílies amb infants de fins a 3 anys. Ajuts per a l’adquisició de bolquers, bressol i cotxet a fi de cobrir les necessitats imprescindibles. 

Ajudes d’emergència social (Felanitx)

Resposta a emergències puntuals: menjar, medicaments, productes de neteja o allotjament. Ajut per a la introducció a la xarxa social habitual.

Ajudes d’emergència social (Alcúdia i Port d’Alcúdia)

El projecte consisteix a donar resposta a temes d’emergència puntuals, com una compra de menjar, medicament, productes de neteja o allotjament, entre d’altres. Aquesta ajuda anirà acompanyada de la informació necessària perquè l’usuari s’introdueixi a la xarxa social habitual.

GERMANES FRANCISCANES

Esperança de vida - menú solidari (Muro, sa Pobla, Cala Rajada, Son Servera, Pina i Palma)

Adreçat a infants de fins a 12 anys fills de persones immigrants, amb recursos molt reduïts o bé en situació d’atur. Manutenció al menjador de l’escola, per tal que no els manqui l'aliment diari necessari i afavorir la seva integració i socialització amb els altres infants.

Fernando Alzamora ha presentat els projectes que es duran a terme enguany, juntament amb els representants de les entitats col·laboradores.
Fernando Alzamora ha presentat els projectes que es duran a terme enguany, juntament amb els representants de les entitats col·laboradores.
1
L’any passat, 26.340 persones reberen ajuts econòmics i en espècies
Cercador
Agenda
veure tota l'agenda
EXPOSICIÓ
29/11/2018-01/02/2019
Palma, Centre de Cultura de Palma
EXPOSICIÓ
11/01/2019-08/02/2019
Palma, Centre de Cultura de Palma
CINEMA FRANCÈS
22/01/2019
Palma, Centre de Cultura de Palma
EXPOSICIÓ
29/11/2018-25/01/2019
Eivissa, Sala de Cultura de Eivissa
Subscriu-te a la Revista Digital

Programa d'activitats educatives 2018/2019

Banner activitats educatives 18/19