FEBR.
23

DOCUMENTAL

Eivissa - Sala de Cultura de Eivissa - 20:00
La Transició a peu de carrer

Projecció d'aquest documental del director i guionista Pablo Alcántara Manzanares i Antonio Viñarás Domingo, producció Pauxa, edició Consell Insular d'Eivissa.

Organitza: Consell d'Eivssa, Obra Social i BMN